Αρμενικό Κοιμητήριο στο Μπαλουκλί (το 2010): Ο κοιμητηριακός ναός πάνω από τον μαντρότοιχο
[Φωτογραφικό υλικό]