Στο Προτεσταντικό Κοιμητήριο του Φερίκιοϊ (Οκτ 2010): Είσοδος στον Αρμένικο τομέα του Κοιμητηρίου
[Φωτογραφικό υλικό]

TICPRO-CEM01-045.jpg.JPG
Τίτλος
Στο Προτεσταντικό Κοιμητήριο του Φερίκιοϊ (Οκτ 2010): Είσοδος στον Αρμένικο τομέα του Κοιμητηρίου
Περιγραφή
Προτεσταντικό Κοιμητήριο Φερίκιοϊ / Feriköy, φωτ 045. Η είσοδος στον Αρμένικο τομέα – το Κοιμητήριο των Αρμενίων Προτεσταντών, που περιβάλλεται από μαντρότοιχο και καλύπτει το ΒΔ άκρο του συνολικού χώρου. Δεξιά, δίπλα στην παραστάδα: μικρή πινακίδα γράφει “ARMENIA”.
Χρόνος λήψης
22/10/2010
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρμένιοι.
Κωνσταντινούπολη.
Νεκροταφείο.
Προτεστάντες.
Σισλί / Σισλή / Şişli.
Φερίκιοϊ / Φερήκιοϊ / Φερί-κιοϊ / Feriköy.