Στο Προτεσταντικό Κοιμητήριο του Φερίκιοϊ (Οκτ 2010): Είσοδος στον Αρμένικο τομέα του Κοιμητηρίου
[Φωτογραφικό υλικό]