Ι Ε Ε  τ. ΣΤ΄  Ελληνισμός και Ρώμη (1976)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Ι Ε Ε  τ. ΣΤ΄  Ελληνισμός και Ρώμη (1976)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Άννα Αβραμέα, Géza Alföldy, Βασίλειος Άτσαλος, G.W. Bowersok, et al., Ιστορία του Ελληνικού Έθνους τ. ΣΤ΄. Ελληνισμός και Ρώμη (30 π.Χ. – 324 μ.Χ.) Μαρία Γιαννακοπούλου, Β. Κύρκος, Λουΐζα Λουκοπούλου, Μ. Χατζόπουλος (επιστ. επιμ.), Ανδρεάς Μπάγιας (επιμ. έκδ.), ΣΤ΄ Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (Εκδοτική Αθηνών Α. Ε. Εταιρία Ιστορικών Εκδόσεων, Αθήνα 1976)

Συλλογικό έργο
Ναι
Στοιχεία

Ο ΣΤ΄ από τους 17 τόμους της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους είναι αφιερωμένος στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική περίοδο και την Ύστερη Αρχαιότητα.

Η πρώτη μεγάλη ενότητα τιτλοφορείται: «Πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά πλαίσια» σσ. 6-581. Περιλαμβάνονται τα κεφάλαια: Werner Eck, «Επέκταση και αποκρυστάλλωση του ρωμαϊκού κράτους», «Το ρωμαϊκό πολίτευμα κατά τους Αυτοκρατορικούς Χρόνους», «Η διοικητική οργάνωση της Αυτοκρατορίας» σσ. 8-67. Κ. Μπουραζέλης, «Η ρωμαϊκή δημόσια οικονομία (200 π.Χ.-περ. 235 μ.Χ.)» σσ. 68-83, Μ. Σακελλαρίου, «Οικονομία και κοινωνία» σσ. 84-109, G.W. Bowersok, «Οι ελληνικοί πολιτικοί θεσμοί κατά την περίοδο της ρωμαιοκρατίας» σσ. 112-137. Στο κεφάλαιο «Ο ελληνισμός κατά περιοχές» περιλαμβάνονται: Jean-Michel Carrié, Jean-Louis Ferrary, John Scheid, «Χερσόνησος του Αίμου», συμμετέχουν με άρθρα: Marcel Piérart «Πελοπόννησος», Simone Follet «Αττική», Paul Roesch «Βοιωτία», Jean Pouilloux «Δελφοί», Bruno Helly «Θεσσαλία», Pierre Cabanes «Δυτική Ελλάς», Δημήτριος Κανατσούλης «Μακεδονία», Άννα Αβραμέα «Θράκη», D.M. Pippidi «Μικρά Σκυθία». Στο ίδιο κεφάλαιο περιλαμβάνονται: Θ. Σαρικάκης, «Μικρά Ασία» σσ. 212-215, Δ. Κανατσούλης, «Δυτική Μικρά Ασία» σσ. 225-234, Peter Robert Franke, «Βιθυνία και Πόντος» σσ. 234-240, Ιωάννης Ταϊφάκος, «Παφλαγονία» σσ. 240-241, Θεόδωρος Σαρικάκης, «Γαλατία» σσ. 241-245, Ι. Ταϊφάκος, «Καππαδοκία» σσ. 245-247, Peter Robert Franke, «Λυκία», «Παμφυλία», «Πισιδία», «Λυκαονία» σσ. 247-261, Ι. Ταϊφάκος, «Κιλικία» σσ. 261-267, Δ. Κανατσούλης, «Το βασίλειο του Κιμμερίου Βοσπόρου» σσ. 267-270. Γ. Χατζηκωστής, «Κύπρος» σσ. 270-279. Jean-Paul Rey-Coquais, «Συρία» σσ. 279-319. Αργυρώ Τατάκη, «Αίγυπτος» σσ. 319-355. Σωκράτης Σιμεωνίδης, «Κυρηναϊκή» σσ. 355-365. Σ. Συμεωνίδης, «Κρήτη» σσ. 365-371. Μ. Χατζόπουλος, «Σικελία» σσ. 372-377. Σ. Συμεωνίδης, «Κάτω Ιταλία» σσ. 378-391. «Δυτική Μεσόγειος» σσ. 381-383.

Στο κεφάλαιο «Πνευματικός βίος και πολιτισμός» σσ. 392-559 συμμετέχουν με άρθρα οι: Β. Κύρκος, Α. Σκιαδάς, Β. Άτσαλος, Μ. Μερακλής, Ν. Παπαχατζής, Β. Τσακατίκας, Κ. Τρυπάνης, Λ. Μπενάκης, Ευάγγελος Ρούσσος, Δ. Παντερμαλής, Π. Ζέπος, Γ. Παπαθανασόπουλος, Μ. Σακελλαρίου και ο Ιωάννης Ζηζιούλας με το άρθρο: «Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση των δύο κόσμων» (σσ. 519-559). Ακολουθεί το κεφάλαιο: Ι. Τουλουμάκος, «Έλληνες και Ρωμαίοι: αντίθεση και προσαρμογή των Ελλήνων στη ρωμαϊκή κυριαρχία» σσ. 560-581.

Η δεύτερη ενότητα «Η μεταμόρφωση του Ρωμαϊκού Κράτους» σσ. 582-614 περιλαμβάνει τα κεφάλαια: Géza Alföldy, «Η κρίση του 3ου αι. μ.Χ. (235-284 μ.Χ.)» και «Η αναδιοργάνωση του Ρωμαϊκού Κράτους επί Διοκλητιανού και Κωνσταντίνου του Μεγάλου».

Βιβλιογραφία (κατά θέματα) σσ. 615-629. Γενικό Ευρετήριο σσ. 630-647. Κατάλογος εικόνων σσ. 647-648. Κατάλογος χαρτών και διαγραμμάτων σ. 648. Εποπτική επιτροπή (σύντομα βιογραφικά) και συγγραφείς του ΣΤ΄ τόμου σσ. 651-656. Η έκδοση συνοδεύεται από 144 φωτ, 27 χάρτες και σχέδια (ειδικά κατασκευασμένα) και πολλούς πίνακες ηγεμόνων κλπ. Σύνολο σελ. 658, βιβλίο μεγάλου σχήματος (31 Χ 24), σκληρό εξώφυλλο.

>>> Στο Συνοδευτικό Υλικό, Χάρτες, θα βρείτε έναν από τους πολύ κατατοπιστικούς και έγχρωμους ιστορικούς χάρτες του τόμου: Η Χερσόνησος του Αίμου (Βαλκανική) κατά τα μέσα του 2ου μ.Χ. αιώνα
Λέξεις - κλειδιά
Αδριανός.
Αιγαίο.
Αίγυπτος.
Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος.
Ανατολική Μεσόγειος.
Αυτοκράτορες.
Αφρική.
Βαλκάνια.
Γλυπτική.
Διοκλητιανός.
Διωγμοί Χριστιανών.
Δυτική Μεσόγειος.
Ελλάδα.
Ελληνισμός.
Εμπόριο.
Επικοινωνιακοί άξονες.
Επιστήμες.
Ευρώπη.
Θεσμοί.
Ιταλία.
Κύπρος.
Κωνσταντίνος ο Μέγας.
Μακεδονία.
Μέση Ανατολή.
Μεσόγειος.
Οικονομία.
Οκταβιανός Αύγουστος.
Πόλεμος.
Πολιτικό καθεστώς, καθεστώτα.
Ρωμαϊκά γυμνάσια, παλαίστρες.
Ρωμαϊκή Αθήνα.
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ανατολικό τμήμα.
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, δυτικό τμήμα.
Ρωμαϊκή Επαρχία Ασίας.
Ρωμαϊκή εποχή.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.
Ρώμη.
Σεπτίμιος Σεβήρος.
Στρατός τακτικός.
Συρία.
Τεχνολογία.
Τραϊανός.
Ύστερη Αρχαιότητα.
Φιλοσοφία.
Χάρτης.
Χριστιανισμός.