Η μεγαλοπρεπής κεντρική πύλη προς τον Πατριαρχικό Ναό
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC8-FANB-302.JPG
Τίτλος
Η μεγαλοπρεπής κεντρική πύλη προς τον Πατριαρχικό Ναό
Περιγραφή
Πατρ. Ναός Αγίου Γεωργίου φωτ 302. Αυτή η μαρμάρινη και πλούσια διακοσμημένη κεντρική πύλη είναι η πρόσβαση από τον εξωνάρθηκα στον εσωνάρθηκα του κυρίως ναού. Τα νεοκλασικά στοιχεία κυριαρχούν. Τα ανάγλυφα φυτικά θέματα στο περιθύρωμα είναι εξαιρετικής τέχνης. Στο υπέρθυρο: η επιγραφή του 1836 (σε ομηρικό ύφος).
Από εδώ εισέρχεται στον ναό ο Πατριάρχης με τη συνοδεία του.
>>>>> Περισσότερα για την επιγραφή στην ταυτότητα: Πατρ. Ναός, επιγραφή του 1836 στο υπέρθυρο της κεντρικής πύλης (Επιγρ. Α.ΠΑΝ. 29)
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Δες και Συνοδευτικό Υλικό <<<<
Χρόνος λήψης
16/9/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Επιγραφή, επιγραφές.
Μάρμαρο.
Πατριαρχικός Ναός Αγ. Γεωργίου.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Φανάρι.