Η μεγαλοπρεπής κεντρική πύλη προς τον Πατριαρχικό Ναό
[Φωτογραφικό υλικό]