Χερσόνησος - Χερσών (το 2006): Η πρωτοβυζαντινή βασιλική στην ακροθαλασσιά
[Φωτογραφικό υλικό]

UKR-CH-S037.jpg
Τίτλος
Χερσόνησος - Χερσών (το 2006): Η πρωτοβυζαντινή βασιλική στην ακροθαλασσιά
Περιγραφή
Χερσόνησος - Χερσών, αρχαιολ. χώρος φωτ 37. Γενική λήψη της μεγάλης πρωτοβυζαντινής βασιλικής.
Χρόνος λήψης
16/10/2006
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΜΚ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαιότητες.
Βασιλική, κτίσμα.
Θάλασσα.
Κριμαία.
Μαύρη Θάλασσα / Εύξεινος Πόντος.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.
Χερσόνησος / Χερσών / Σεβαστούπολη.
Χερσόνησος Ταυρική / Χερσών.