Χερσόνησος - Χερσών (το 2006): Η πρωτοβυζαντινή βασιλική στην ακροθαλασσιά
[Φωτογραφικό υλικό]