Χερσόνησος - Χερσών: Στο υπέρθυρο της κεντρικής εισόδου της μεγάλης πρωτοβυζαντινής βασιλικής
[Φωτογραφικό υλικό]

UKR-CH-S041.jpg
Τίτλος
Χερσόνησος - Χερσών: Στο υπέρθυρο της κεντρικής εισόδου της μεγάλης πρωτοβυζαντινής βασιλικής
Περιγραφή
Χερσόνησος - Χερσών, αρχαιολ. χώρος (στη Δ-ΝΔ Κριμαία) φωτ 41. Λευκά μάρμαρα δίπλα στη θάλασσα και ήπιο (σχεδόν «μεσογειακό» κλίμα): Όλα θυμίζουν Αιγαίο, από όπου ήρθαν οι πρώτοι άποικοι δέκα αιώνες πριν από τη θεμελίωση της μεγαλόπρεπης εκκλησίας του 5ου-6ου αιώνα.
Χρόνος λήψης
16/10/2006
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΜΚ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαιότητες.
Βασιλική, κτίσμα.
Κριμαία.
Μάρμαρο.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.
Χερσόνησος / Χερσών / Σεβαστούπολη.
Χερσόνησος Ταυρική / Χερσών.