Χερσόνησος - Χερσών: Στο υπέρθυρο της κεντρικής εισόδου της μεγάλης πρωτοβυζαντινής βασιλικής
[Φωτογραφικό υλικό]