Σπάραγμα βυζαντινής τοιχογραφίας: «ΜĤΡ ΘŶ» (Μήτηρ Θεού) και «ΙΣ ΧΣ» (Ιησούς Χριστός)
[Φωτογραφικό υλικό]

UKR-CH-Ma014.jpg
Τίτλος
Σπάραγμα βυζαντινής τοιχογραφίας: «ΜĤΡ ΘŶ» (Μήτηρ Θεού) και «ΙΣ ΧΣ» (Ιησούς Χριστός)
Περιγραφή
Αρχαιολογικό Μουσείο Χερσονήσου (Σεβαστούπολη, Κριμαία) φωτ 14. Σπάραγμα μεγάλης βυζαντινής τοιχογραφίας σε μπλε βάθος (φόντο): Όρθια η Παναγία, που φορά πορφυρό ένδυμα με χρυσά κρόσσια, κρατά στο δεξί της χέρι το Βρέφος. Το πρόσωπό της είναι τελείως καταστραμμένο, αλλά τόσο η κίνηση του σώματος της όσο και το θαυμάσιο πτυχωτό ρούχο της φανερώνουν την υψηλή ποιότητα του εργαστηρίου. Επιγραφές: «ΜĤΡ ΘŶ» (Μήτηρ Θεού) και «ΙΣ ΧΣ» (Ιησούς Χριστός)
Χρόνος λήψης
16/10/2006
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΜΚ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαιολογικό Μουσείο.
Βρεφοκρατούσα.
Βυζαντινή αγιογραφία.
Βυζαντινή τέχνη.
Κριμαία.
Χερσόνησος / Χερσών / Σεβαστούπολη.