Έξω από την Αγία Τριάδα / Θεολογική Σχολή Χάλκης: ένα από τα άλογα που σέρνουν τα παϊτόνια (αμαξάκια)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC2_M002_042.jpg
Τίτλος
Έξω από την Αγία Τριάδα / Θεολογική Σχολή Χάλκης: ένα από τα άλογα που σέρνουν τα παϊτόνια (αμαξάκια)
Περιγραφή
Μονή Αγίας Τριάδας - Θεολογική Σχολή Χάλκης. Τα παϊτόνια έφεραν τους επισκέπτες και τώρα τους περιμένουν για να ξαναπάρουν τον δρόμο για την παραλία. Σκηνές καθημερινές στην Χάλκη, όπου απαγορεύονται τα αυτοκίνητα. Ένας από τους αμαξάδες ξέζεψε το σκουροκόκκινο άλογο, που φορά κι αυτό χαϊμαλί με γαλάζιες χάντρες για το «μάτι».
Χρόνος λήψης
12/7/2005
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άλογο, άλογα.
Χάλκη / Χεϊμπελίαντά, νησί.