Έξω από την Αγία Τριάδα / Θεολογική Σχολή Χάλκης: ένα από τα άλογα που σέρνουν τα παϊτόνια (αμαξάκια)
[Φωτογραφικό υλικό]