Βυζαντινή Τζάνιχα, κάτοψη του οχυρού στην ενδοχώρα του Ανατολικού Πόντου
[Χάρτες]

MAP-BYZ-TZAN-038a.jpg
Τίτλος χάρτη
Βυζαντινή Τζάνιχα, κάτοψη του οχυρού στην ενδοχώρα του Ανατολικού Πόντου
Είδος
Είδος
Αρχαιολογικός.
Είδος
Σκαρίφημα.
Περιγραφή
Κάτοψη του βυζαντινού κάστρου, με τα δύο παρεκκλήσια και την κινστέρνα (δεξαμενή). Canca Kale (κοντά στην Αργυρούπολη / Γκουμούσχανέ)
Σειρά χάρτη
ΕΜΘ χ. 38
Εκδότης
Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα
Τόπος έκδοσης
Αθήνα
Χώρα έκδοσης
Ελλάδα
Έτος έκδοσης
2001
Γλώσσες
Ελληνικά
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολικός Πόντος.
Αργυρούπολη / Γκιουμουσχανέ.
Βυζαντινά κατάλοιπα.
Βυζαντινές οχυρώσεις.
Κάστρο.
Χαλδία, επαρχία.
Χάρτης.