Βυζαντινή Τζάνιχα, κάτοψη του οχυρού στην ενδοχώρα του Ανατολικού Πόντου
[Χάρτες]