Αχαιμενιδική νεκρόπολη Νακς–ε Ροστάμ: Η πρόσοψη του υπόσκαφου ταφικού μνημείου του Δαρείου Β΄ (Μάιος του 2000)
[Φωτογραφικό υλικό]

FARS-ROST-Ach04-001.jpg
Τίτλος
Αχαιμενιδική νεκρόπολη Νακς–ε Ροστάμ: Η πρόσοψη του υπόσκαφου ταφικού μνημείου του Δαρείου Β΄ (Μάιος του 2000)
Περιγραφή
Νακς-ε Ροστάμ, Αχαιμενιδικά 04 φωτ 001. Η πρόσοψη του ταφικού μνημείου του Δαρείου Β΄ (βασ. 423-405 ή 404 π.Χ.) είναι σταυρόσχημη όπως και των άλλων τριών αχαιμενιδικών τάφων σε αυτόν τον πελώριο βράχο. Ακολουθεί κι αυτός τα ίδια διακοσμητικά μοτίβα στην είσοδο, στην οριζόντια κεραία καθώς και στην κύρια ανάγλυφη σκηνή στο πάνω μέρος.
Χρόνος λήψης
5/5/2000
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αχαιμενίδες Πέρσες.
Δαρείος Β΄.
Ιράν.
Κλασική εποχή.
Ταφικό μνημείο.
Υπόσκαφα.
Φαρς.