Αχαιμενιδική νεκρόπολη Νακς–ε Ροστάμ: Η πρόσοψη του υπόσκαφου ταφικού μνημείου του Δαρείου Β΄ (Μάιος του 2000)
[Φωτογραφικό υλικό]