Αγία Τριάδα Χαλκηδόνας: Ο δεσποτικός θρόνος του 1905
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC5_MCH001_012.jpg
Τίτλος
Αγία Τριάδα Χαλκηδόνας: Ο δεσποτικός θρόνος του 1905
Περιγραφή
Αγία Τριάδα Χαλκηδόνας, φωτ 12, ναός. Ο δεσποτικός θρόνος, λεπτομ.
Χρόνος λήψης
15/7/2005
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγία Τριάδα, ναός.
Δεσποτικός θρόνος.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.