Αγία Τριάδα Χαλκηδόνας: Ο δεσποτικός θρόνος του 1905
[Φωτογραφικό υλικό]