Δούναβης: Οι Σιδηρές Πύλες το 1935
[Εικονογραφικό υλικό]

RIDAN-Gen-C-001.jpg
Τίτλος
Δούναβης: Οι Σιδηρές Πύλες το 1935
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
Πρωτότυπο
Ναι
Είδος
Επιστολικό δελτάριο / καρτ ποστάλ του 1935
Λέξεις - Κλειδιά
Δούναβης.
Επιστολικό δελτάριο / καρτ ποστάλ.
Μεσοπόλεμος.
Περιβαλλοντικές καταστροφές.
Ποτάμι.
Ρουμανία.
Σερβία.
Σιδηρές Πύλες.
Φωτογραφικά Αρχεία.