Δούναβης: Οι Σιδηρές Πύλες το 1935
[Εικονογραφικό υλικό]