Περσέπολη, Πομπή υποτελών λαών: οι Ίωνες. Η πολυμελής αντιπροσωπεία από την Ιωνία φέρνει πολύτιμα «δώρα» στον Μεγάλο Βασιλέα
[Φωτογραφικό υλικό]

FARS-PE-Apa-P-131.JPG
Τίτλος
Περσέπολη, Πομπή υποτελών λαών: οι Ίωνες. Η πολυμελής αντιπροσωπεία από την Ιωνία φέρνει πολύτιμα «δώρα» στον Μεγάλο Βασιλέα
Περιγραφή
Περσέπολη, Απαντάνα-Πομπή φωτ 131. Ίωνες υποτελείς κομίζουν δώρα στον Μεγάλο Βασιλέα. Ένας Πέρσης οδηγεί την αντιπροσωπεία από την επαρχία της Ιωνίας, που αποτελείται από οκτώ μέλη. Ο μεγάλος αριθμός των αντιπροσώπων της Ιωνίας δείχνει την σημαντική θέση που είχαν στην Περσική Αυτοκρατορία. Φέρνουν πολύτιμα σκεύη και λινά υφάσματα, ενώ οι δύο τελευταίοι πιθανόν μεταφέρουν κουβάρια μάλλινου νήματος.
Δες και κοντινές λήψεις του ανάγλυφου με τους Ίωνες
Χρόνος λήψης
8/4/2012
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανάγλυφο.
Αρχαϊκή εποχή.
Αχαιμενιδική Αυτοκρατορία / Περσική Αυτοκρατορία.
Ίωνες.
Περσέπολη / Περσέπολις.
Σατραπείες.
Φαρς.
Φόροι, φορολογία.