Περσέπολη, Πομπή υποτελών λαών: οι Ίωνες. Η πολυμελής αντιπροσωπεία από την Ιωνία φέρνει πολύτιμα «δώρα» στον Μεγάλο Βασιλέα
[Φωτογραφικό υλικό]