Εγρίκαπου, Παλαιά Πόλη. Ταφικό μνημείο του τιμημένου Αμπντούσσαντίκ, έξω από το Εγρίκαπου
[Φωτογραφικό υλικό]

TI-CITY6H-KV-119.jpg
Τίτλος
Εγρίκαπου, Παλαιά Πόλη. Ταφικό μνημείο του τιμημένου Αμπντούσσαντίκ, έξω από το Εγρίκαπου
Περιγραφή
Εγρίκαπου, Παλαιά Πόλη, φωτ119. Το ταφικό μνημείο του Αμπντούσσαντίκ / Hazret Abdussadık Amir ibn-i Same, στην κατηφοριά έξω από το Εγρίκαπου. Μπροστά στέκει ο γέροντας θαμώνας της Πύλης Εγρίκαπου. Το χαρακτηριστικό στοιχείο αυτού του μνημείου, όπως των περισσότερων μουσουλμανικών ταφικών μνημείων, είναι το ελάχιστο κτίσιμο και τα πελώρια ανοίγματα που φράσσονται με κιγκλίδωμα. Έτσι, επικοινωνεί ο νεκρός με την φύση ενώ επικοινωνούν και οι ζωντανοί με τον αγιασμένο νεκρό. Αυτοί οι νεκροί είναι τα αγαθά πνεύματα που φρουρούν αιώνια τις πύλες και τις πόλεις.
Χρόνος λήψης
13/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι