Εγρίκαπου, Παλαιά Πόλη. Ταφικό μνημείο του τιμημένου Αμπντούσσαντίκ, έξω από το Εγρίκαπου
[Φωτογραφικό υλικό]