Στο Άργκ, το οχυρωμένο παλάτι: κεραμική διακόσμηση και επιγραφή
[Φωτογραφικό υλικό]

IR-FARS-SH-AR-204.JPG
Τίτλος
Στο Άργκ, το οχυρωμένο παλάτι: κεραμική διακόσμηση και επιγραφή
Περιγραφή
Σιράζ, Παλάτι Καρίμ Καν φωτ 204. Διακοσμητικό πανό με τριανταφυλλάκια και επιγραφή, από επιτοίχια πλακάκια (μέσα του 18ου αι.). Βρίσκεται πάνω από την κεντρική είσοδο, στο εσωτερικό του παλατιού (δες Οχυρωματικό Έργο: Άργκ).
Χρόνος λήψης
7/4/2012
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κεραμική.
Παλάτι, παλάτια.
Φαρς.