Στο Άργκ, το οχυρωμένο παλάτι: κεραμική διακόσμηση και επιγραφή
[Φωτογραφικό υλικό]