Βασίλειος Διγενής Ακρίτης, Αλεξίου (επιμ.) (1995)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Βασίλειος Διγενής Ακρίτης, Αλεξίου (επιμ.) (1995)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Βασίλειος Διγενής Ακρίτης και τα άσματα του Αρμούρη και του Υιού του Ανδρονίκου, Στυλιανός Αλεξίου (επιμ.) σειρά Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη (ΝΕΒ) ΠΟ 51 (Βιβλιοπωλείον της «Εστίας» Ι.Δ. Κολλάρου & ΣΙΑΣ Α. Ε., Αθήνα 1995)

ISBN / ISSN
ISBN 960-05-0656-6
Αρχική έκδοση
Α΄ έκδ.: Εκδότης / Φορέας
Εκδοτική Ερμής
Τόπος Α΄ έκδ.
Αθήνα
Χρόνος Α΄ έκδ.
1990
Πηγή
Ναι
Στοιχεία

Ο διαπρεπής φιλόλογος Στ. Αλεξίου, ύστερα από τη μνημειώδη κριτική έκδοση του Ακρίτη το 1985, επεξεργάστηκε ξανά το έργο του 12ου αι. για να κυκλοφορήσει σε μία μικρή και εκλαϊκευτική έκδοση στην εξαιρετική σειρά της ΝΕΒ.

Επιλογή Βιβλιογραφίας σσ. 7-12. Πρόλογος σσ. 13-17. Εισαγωγή σσ. 19-98. Βασίλειος Διγενής Ακρίτης σσ. 99-154. Εισαγωγή για το Άσμα του Αρμούρη σσ. 155-162. Του Αρμούρη σσ. 163-168 και Chant d’ Armouris σσ. 169-174. Εισαγωγή για τον Υιό του Ανδρονίκου σσ. 174-187 και το έργο σσ. 188-194. Εισαγωγή στο έργο Ο Ανδρόνικος και ο μαύρος του σσ. 195-197 και το ποίημα σ. 198. Κρίσεις σσ. 199-214. Γλωσσάρια σσ. 215-237. Ιστορικός χάρτης της περιοχής όπου διαδραματίζονται τα ανδραγαθήματα των ηρώων σ. 238. Περιεχόμενα σ. 240. Εικόνες (BW) σε πρόσθετο οκτασέλιδο σσ. 241-248. Σύνολο σελ. 250.

Λέξεις - κλειδιά
Άλογο, άλογα.
Αμαζόνες.
Βαγδάτη.
Βόρειος / Άνω Μεσοποταμία.
Βυζαντινή κοινωνία.
Βυζαντινή Μικρά Ασία / Ασιατική Τουρκία.
Γέφυρα.
Γυναίκες.
Διγενής Ακρίτας.
Δούκες, βυζ. οικογ. / Δούκαι.
Ευφράτης ποταμός.
Καππαδοκία.
Κομμαγηνή.
Ληστής, ληστές.
Μέση Βυζαντινή περίοδος.
Μύθοι, θρύλοι.
Ποίηση.
Σαμόσατα / Samsat.
Συρία.
Τίγρης ποταμός / Dicle.
Χαλιφάτο.
Χειρόγραφα.