Εξωτερική όψη (πρόσοψη) του Αγίου Ιωάννη στα Καλαμίσια, λήψη από τον δρόμο το 2003
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC5_MCH003a_012.jpg
Τίτλος
Εξωτερική όψη (πρόσοψη) του Αγίου Ιωάννη στα Καλαμίσια, λήψη από τον δρόμο το 2003
Περιγραφή
Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στα Καλαμίσια / Kalamış φωτ 12. Ένα μικρό εκκλ. συγκρότημα στον μυχό του κόλπου των Καλαμισίων (που έχει μεταβληθεί σε μία από τις μεγαλύτερες μαρίνες για ιδιωτικά σκάφη). Η είσοδος του αυλόγυρου και, λίγα βήματα πιο πέρα, η είσοδος του ναού αντικρίζουν τα αγκυροβολημένα σκάφη και πέρα τη Θάλασσα του Μαρμαρά.
Χρόνος λήψης
18/3/2003
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
Ορθόδοξες εκκλησίες.