Εξωτερική όψη (πρόσοψη) του Αγίου Ιωάννη στα Καλαμίσια, λήψη από τον δρόμο το 2003
[Φωτογραφικό υλικό]