Σύγχρονη επιγραφή με δύο βυζαντινά επιγράμματα
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1-A009b-011.JPG
Τίτλος
Σύγχρονη επιγραφή με δύο βυζαντινά επιγράμματα
Περιγραφή
Παναγία Βλαχέρνα, φωτ 011. Σύγχρονη επιγραφή (αρχές δεκαετίας του 1960 ή πιθανώς πολύ νεότερη) στην οποία έχουν αντιγραφεί δύο βυζαντινά επιγράμματα από την «Παλατινή Ανθολογία».
Το πρώτο «Θείος Ιουστίνος, Σοφίης πόσις, ..» αναφέρεται στον αυτοκράτορα Ιουστίνο Β΄, σύζυγο της Σοφίας (ανιψιάς της αυγούστας Θεοδώρας), ο οποίος το 571 προσέθεσε στο κτίσμα δύο «αψίδες» (δύο πλαϊνούς βραχίονες) ώστε να του προσδώσει σταυρικό σχήμα. Το επίγραμμα λέει ότι ο Χριστός του έδωσε τους πόρους για να διορθώσει τα πάντα (να βάλει τάξη) –αλλά και τη δόξα στους πολέμους– και, καθώς κατάλαβε ότι ο ναός της συζύγου του Απείρου (είναι η Θεοτόκος) χρειαζόταν επισκευή, σήκωσε ό,τι ήταν σαθρό, τον επισκεύασε και τον κατέστησε ασφαλή. Να σημειωθεί ότι στην αντιγραφή έχουν γίνει μερικά ορθογραφικά λάθη που ίσως δυσκολεύουν ακόμα και τον γνωρίζοντα να βγάλει νόημα, πχ το «ώ πόρον Χριστός» έγινε «ώ πόρε Χριστός» κ.ά.
Το δεύτερο επίγραμμα, από κάτω, «Ο πριν Ιουστίνος περικάλλεα …» συμπληρώνει το πρώτο. Αναφέρεται στον Ιουστίνο Α΄ (518-527), τον θείο του Ιουστινιανού, και λέει ότι τον περικαλλή ναό που είχε εκείνος οικοδομήσει στο παρελθόν, κι έλαμπε από ομορφιά, ο νεότερος Ιουστίνος (ο Ιουστίνο Β΄) του έδωσε λάμψη ανώτερη της προηγούμενης.
Χρόνος λήψης
6/9/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΠΣ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγίασμα, αγιάσματα.
Επιγραφή, επιγραφές.
Θεοτόκος.
Ιουστίνος Α΄.
Ιουστίνος Β΄.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Παλαιά Πόλη.
Παλατινή Ανθολογία.
Προκόπιος, KT I.
Προκόπιος, Περί Κτισμάτων.