Σύγχρονη επιγραφή με δύο βυζαντινά επιγράμματα
[Φωτογραφικό υλικό]