Ιράν, Γιαζντ: Ο ανατολικός Πύργος της Σιωπής στις παρυφές της ερήμου και του Γιαζντ (το 2000)
[Φωτογραφικό υλικό]

IR-YP-YTS-003.jpg
Τίτλος
Ιράν, Γιαζντ: Ο ανατολικός Πύργος της Σιωπής στις παρυφές της ερήμου και του Γιαζντ (το 2000)
Περιγραφή
Γιαζντ, Πύργοι Σιωπής φωτ 003. Ο ανατολικός από τους δίδυμους λόφους, όπου οι Ζωροάστρες άφηναν τους νεκρούς τους. Οι δύο λόφοι είναι γνωστοί ως Πύργοι της Σιωπής, όπως όλα τα ζωροαστρικά "νεκροταφεία". Λήψη από τα βόρεια. Τονίζουμε ότι η φωτογράφηση έγινε το 2000, επειδή εκείνη την εποχή το Ιράν βρισκόταν ακόμα σε προτουριστική εποχή του και οι Πύργοι του Γιαζντ στέκονταν έρημοι στις παρυφές της ερήμου. Στη φωτ, στο πρώτο πλάνο, φαίνεται ένα σαραβαλιασμένο λεωφορείο που κάποιοι είχαν εγκαταλείψει στην ερημιά. Ατμόσφαιρα συγκλονιστική.
Χρόνος λήψης
3/5/2000
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Έρημος.
Ζωροάστρης.
Ζωροαστρική θρησκεία.
Ιράν Κεντρικό / Κεντρικό Ιράν.
Πύργος, πύργοι.
Ταφικά έθιμα.
Ταφικός πολιτισμός.