Ιράν, Γιαζντ: Ο ανατολικός Πύργος της Σιωπής στις παρυφές της ερήμου και του Γιαζντ (το 2000)
[Φωτογραφικό υλικό]