ΟΥΚΡΑΝΙΑ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Gorbunova, Saverkina, Antiquities in the Hermitage (1975) Κερτς
Kochelenko, Kouznetsov, «Le Royaume du Bosphore» Les Villes Grecques de la Mer Noire (1993) Κερτς
Savostina, «Les Kourganes du Bosphore» Les Villes Grecques de la Mer Noire (1993) Κερτς
Βαλινάκης, «Εύξεινος Πόντος», Ι.Ε.Ε. τ. Ε΄ (1974) Κερτς
Κάρποβ, Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας (2017) Κερτς
Andrews, «Moscow and the Crimea in the 13th to 15th C.» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Κριμαία
Aradzhioni, Ethnographic Museum (2012) Κριμαία
Ashla, Τα Μαριουπολίτικα, Τραγούδια (1994) Κριμαία
Bakhchisaray (2011) Κριμαία
Balard, «Les Génois en Crimée aux XIIIe-XIVe siècles» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Κριμαία
Bratianu, Le commerce Génois dans la Mer Noire (1929) Κριμαία
Gail, Géographie de la Chersonèse (1824) Κριμαία
Greek Colonies in the Black Sea vol I, vol II (2003) Κριμαία
Koromila, The Greeks and the Black Sea (2002) Κριμαία
Moravcsik (ed.), Porphyrogenitus, Administrando I (DOT 1, 1967) Κριμαία
Nesbitt, Oikonomides (eds), Byzantine Seals, vol 1 (1991) Κριμαία
Samoylova (ed.), Greek Sites in Crimea (2004) Κριμαία
Sellier, Atlas des peuples d’Orient (2007) Κριμαία
SNG vol. IX, I: Black Sea (1993) Κριμαία
The Genoese in Crimea (2009) Κριμαία
Thiriet, «Les Vénitiens en Mer Noire» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Κριμαία
Touring the Crimea (2003) Κριμαία
Vasiliev, Crimea (1936) Κριμαία
Δεσποίνη, Χρυσά Κοσμήματα (1996) Κριμαία
Ευριπίδης, Ιφιγένεια εν Ταύροις Κριμαία
Κορομηλά, Μαύρη Θάλασσα (2001) Κριμαία
Νυσταζοπούλου, Σουγδαία (1965) Κριμαία
Ρουμπρούκ, Στην Αυτοκρατορία των Μογγόλων (1991) Κριμαία
Χρίστου, Γλωσσική συρρίκνωση στην Κριμαιοαζοφική διάλεκτο (2007) Κριμαία
Ascherson, Black Sea (1995) ΟΥΚΡΑΝΙΑ