ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Rădulescu, Bitoleanu, History of Dobruja (1984) Αρχαιολογικό Μουσείο Βάρνας
Varna Archaeological Museum (1999) Αρχαιολογικό Μουσείο Βάρνας
Αδριανούπολη, Βάρνα: Βιβλιοθήκες (2004) Βάρνα
Μαραβελάκης, Βακαλόπουλος, Προσφυγικές εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης (1955,1993) Βάρνα
Alexieva, Les œuvres traduites de grec à l’époque du Réveil National Bulgare (1993) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Berbenliev, Architectural Heritage in Bulgaria (1989) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Browning, Byzantium and Bulgaria (1975) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Cambridge Ancient History  vol. XII, AD 193-324 (CAH 1939) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Dujcev, Velkov, Mitev, Panayotov, Histoire de la Bulgarie (1981) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Dvornik, Byzantine Missions among the Slavs (1970) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Evans, Wixom (eds), Glory of Byzantium (1997) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  
Faure, Histoire de la Guerre d'Orient (1878) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Foucher (ed), Fragments d’ Europe (1993) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Heather, Goths and Romans (1994) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Hoddinott, Bulgaria (1975) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Hoddinott, The Thracians (1981) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Hoddinott, Οι Θράκες (2001) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Jelavich, History of the Balkans 18th and 19th Centuries, vol. 1 (1983) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Jelavich, History of the Balkans 20th Century (1983) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Klein, Reban (eds), The Politics of Ethnicity in Eastern Europe (1981) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Loukidou-Mavridou, Greek Press in Bulgaria (1978) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Marazov (ed.), The Wealth of the Thracians. (1998) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Nesbitt, Oikonomides (eds), «From the Rhodope to the Danube» Byzantine Seals, vol 1 (1991) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Obolensky, Byzantine Commonwealth (1982) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Obolensky, The Bogomils (1972) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Panayotov, “Bronze Rapiers, Swords and Double Axes from Bulgaria”, Thracia V (1980) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Papastathis, «Byzantine Private Law and Codifications Among the Bulgarians During the Ottoman Period, XVth-XIXth Centuries», 1ο Ελληνοβουλγαρικό Συμπόσιο (1980) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Relations et Influences Réciproques entre Grecs et Bulgares (1991) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Runciman, History of the First Bulgarian Empire (1930) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Stavrianos, The Balkans, 1815-1914 (1963) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ