ΑΛΒΑΝΙΑ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Barrington Atlas, Directory (2000) ΑΛΒΑΝΙΑ  
Barrington Atlas, Maps (2000) ΑΛΒΑΝΙΑ  
Cabanes (εκδ. επιμ.), Αδριατική (2011) ΑΛΒΑΝΙΑ
Casson, Macedonia, Thrace, Illyria (1926) ΑΛΒΑΝΙΑ  
Ducellier, La façade maritime de l'Albanie au Moyen Age (1981) ΑΛΒΑΝΙΑ
Eggebrecht (ed.), Albanien (1988) ΑΛΒΑΝΙΑ
Jelavich, History of the Balkans 18th and 19th Centuries, vol. 1 (1983) ΑΛΒΑΝΙΑ
Jelavich, History of the Balkans 20th Century (1983) ΑΛΒΑΝΙΑ
Jelavich, The Establishment of the Balkan National States (1977) ΑΛΒΑΝΙΑ
L'Illyricum protobyzantin (1984) ΑΛΒΑΝΙΑ
ODB I-III (1991) ΑΛΒΑΝΙΑ  
Papayannis, Mediterranean Wetlands (2008) ΑΛΒΑΝΙΑ
Volksschul - Atlas (1914) ΑΛΒΑΝΙΑ
Γάσπαρης (εκδ.), Αλβανοί (1998) / Gasparis (ed), Albanians (1998) ΑΛΒΑΝΙΑ
Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Οι βαλκανικοί λαοί (14ος-19ος αι.) (1978) ΑΛΒΑΝΙΑ
Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Οι βαλκανικοί λαοί (1992) ΑΛΒΑΝΙΑ
Ca’ Foscari, Venezia e i Balcani (2015) ΝΟΤΙΑ Αλβανία
Parangoni, Gilkes, Albanian’s World Heritage Sites: Berat, Gjirokastra, Butrint (2016) ΝΟΤΙΑ Αλβανία
Puaux, Δυστυχισμένη Β. Ήπειρος (1991) ΝΟΤΙΑ Αλβανία
Zachariadou (ed.), Via Egnatia Under Ottoman Rule (1996) ΝΟΤΙΑ Αλβανία
Γιοχάλας, Έβερτ, Στη γη του Πύρρου (1993) ΝΟΤΙΑ Αλβανία
Ι Ε Ε τ. Θ΄ (1979) ΝΟΤΙΑ Αλβανία
Μηλιαράκης, Αυτοκρατορία Νικαίας – Δεσποτάτο Ηπείρου (1898, 1994) ΝΟΤΙΑ Αλβανία
Μιρμίρογλου, Οι Δερβίσσαι (1940, φωτοτ. ανατ. 1989) ΝΟΤΙΑ Αλβανία
Πουλίτσας, «Επιγραφαί και ενθυμήσεις Β. Ηπείρου» (ΕΕΒΣ 1928) ΝΟΤΙΑ Αλβανία
Σακελλαρίου (επιστ. επιμ.), Ήπειρος, 4000 χρόνια (1997) ΝΟΤΙΑ Αλβανία
Καρδαράς, Ιωακείμ Γ΄ - Χαρ. Τρικούπης (1998) Περιφέρεια Αργυροκάστρου
Μέκιος, Ιστορία της Ηπείρου (1909) Περιφέρεια Αργυροκάστρου
Meksi, Saint Nicholas in Mesopotam (2017) Περιφέρεια Αυλώνας
Καββαδίας, Του Πολέμου, Στο άλογο μου (1987) Περιφέρεια Αυλώνας