Ρωμαίικο Κοιμητήριο Σκούταρι / Üsküdar
[Νεκροταφείο]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Ρωμαίικο Κοιμητήριο Σκούταρι / Üsküdar
Τοπική ονομασία
Üsküdar Rum Ortodoks Mezarlığı
Επίσημη ονομασία
Κοιμητήριον της Ρωμαίικης Κοινότητας Σκουτάρεως / Ουσκουδάρ
Θρησκεία / Δόγμα
Χριστιανική. > Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία.
Εν λειτουργία
Ναι
Κατάσταση
Μέτρια
Πρόσφατη επίσκεψη
2/9/2017