Χειροθεσία του Γ. Βλατάκη σε άρχοντα του Οικ. Πατριαρχείου στο Μπαλουκλί
[Εκδήλωση Θρησκευτική]

> Υπό κατασκευή
Τίτλος
Χειροθεσία του Γ. Βλατάκη σε άρχοντα του Οικ. Πατριαρχείου στο Μπαλουκλί
Τύπος
Τύπος
Τελετουργία.
Θρησκεία / Δόγμα
Χριστιανική. > Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία.
Ημερομηνία
31/8/2017
Περίσταση
Σχετικά με την τελετή χειροθεσίας (αναγόρευσης) του Γ. Βλατάκη σε άρχοντα νομοφύλακα του Οικ. Πατριαρχείου στις 31 Αυγ. του 2017, το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανακοίνωσε: «Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Παναγιώτατος ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Νομοφύλακος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Βλατάκην, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου Ρεθυμνίων Ἀττικῆς «Τό Ἀρκάδι». Ὁ Πατριάρχης προσεφώνησε τόν νέον Ἄρχοντα διά θερμῶν λόγων ἀπήντησε δ᾿ οὗτος ἐκφράσας τήν βαθεῖαν ἀφοσίωσιν καί τόν σεβασμόν του εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τόν Προκαθήμενον αὐτοῦ.»
Λέξεις - Κλειδιά
Βαρθολομαίος, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Επιστήμονες.
Θεσμοί.
Μονή Πηγής, Μπαλουκλί.
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Σύγχρονη εποχή.
Τελετή.