Στο Ιερό του Πατρ. Ναού επιγρ. του 1720 (Επιγρ. Α.ΠΑΝ. 01)
[Επιγραφή]

Κοινή ονομασία
Στο Ιερό του Πατρ. Ναού επιγρ. του 1720 (Επιγρ. Α.ΠΑΝ. 01)
Επίσημη ονομασία
Αφιερωματική επιγραφή του 1720 στο Ιερό του Πατριαρχικού Ναού
Περιεχόμενο / Είδος
Αφιερωματική επιγραφή σε ανάμνηση προσφοράς. Επίγραμμα.
Αρχική θέση
Κάπου στο Ιερό Βήμα του Πατριαρχικού Ναού του Αγίου Γεωργίου, πιθανώς στην θέση όπου αποκαλύφθηκε το 1993, δηλαδή στην αθέατη προμετωπίδα της Αγίας Τράπεζας.
Σημερινή θέση
Στην αρχική της, δηλαδή στο Βήμα του Πατριαρχικού Ναού του Αγίου Γεωργίου, στην προμετωπίδα της Αγίας Τράπεζας.
Κατάσταση
Καλή
Γλώσσα επιγραφής
Γλώσσα επιγραφής
Ελληνικά.
Γεγονότα
Κατασκευή επιγραφής
Τύπος γεγονότος
Κατασκευή
Χρονολογία
1720
Λέξεις - Κλειδιά
Επιγραφή, επιγραφές.
Ιερεμίας Γ΄, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Ιερό σε εκκλησία.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Πατριαρχικός Ναός Αγ. Γεωργίου.