Δήμος Μπεσίκτας
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ
   
Προφήτης Ηλίας Αρναούτκιοϊ
[Εκκλησιαστικό Συγκρότημα]
Δήμος Μπεσίκτας > Αρναούτκιοϊ > Ρωμαίικο Κοιμητήριο Μεγάλου Ρεύματος / Αρναούτκιοϊ
Αγίασμα Προφήτη Ηλία Αρναούτκιοϊ
[Αγίασμα]
Δήμος Μπεσίκτας > Αρναούτκιοϊ > Ρωμαίικο Κοιμητήριο Μεγάλου Ρεύματος / Αρναούτκιοϊ > Προφήτης Ηλίας Αρναούτκιοϊ
Ναός Προφήτη Ηλία
[Κοιμητηριακός Ναός]
Δήμος Μπεσίκτας > Αρναούτκιοϊ > Ρωμαίικο Κοιμητήριο Μεγάλου Ρεύματος / Αρναούτκιοϊ > Προφήτης Ηλίας Αρναούτκιοϊ
Παναγία Διπλοκιονίου στο Σινάν Πασά (Μπεσίκτάς)
[Εκκλησιαστικό Συγκρότημα]
Δήμος Μπεσίκτας > Μπεσίκτας ιστορικό κέντρο / Sinanpaşa
Παναγία Παλαιού Μπάνιου, Διπλοκιόνιον / Μπεσίκτας
[Εκκλησιαστικό Συγκρότημα]
Δήμος Μπεσίκτας > Μπεσίκτας ιστορικό κέντρο / Sinanpaşa
Παναγία Διπλοκιονίου
[Ενοριακός Ναός]
Δήμος Μπεσίκτας > Μπεσίκτας ιστορικό κέντρο / Sinanpaşa > Παναγία Διπλοκιονίου στο Σινάν Πασά (Μπεσίκτάς)
Παναγία Παλαιού Μπάνιου, ναός
[Ναός]
Δήμος Μπεσίκτας > Μπεσίκτας ιστορικό κέντρο / Sinanpaşa > Παναγία Παλαιού Μπάνιου, Διπλοκιόνιον / Μπεσίκτας
Αγίασμα Αγίας Παρασκευής στην Παναγία Παλαιού Μπάνιου
[Αγίασμα]
Δήμος Μπεσίκτας > Μπεσίκτας ιστορικό κέντρο / Sinanpaşa > Παναγία Παλαιού Μπάνιου, Διπλοκιόνιον / Μπεσίκτας > Παναγία Παλαιού Μπάνιου, ναός
Άγιος Φωκάς, εκκλ. συγκρότημα
[Εκκλησιαστικό Συγκρότημα]
Δήμος Μπεσίκτας > Ορτάκιοϊ, στον Βόσπορο