Από την Παντοβασίλισσα της Τρίγλειας: Βυζαντινές αρχόντισσες, τοιχογραφία του 14ου αι. (το 1988)
[Φωτογραφικό υλικό]