Ηρόδοτος, Ιστορίαι  Βιβλίο Ι (πρωτότυπο) (pdf)
[Κείμενα]