Δράκος, Επαρχίες θρακικής Προποντίδας: Σηλυβρία- Μάδυτος, 1892 (pdf)
[Κείμενα]