Γιασάρ Κεμάλ, Μεσόστυλος (1984) αποσπάσματα
[Κείμενα]