Η Α όψη του ναού με τα υπέροχα ανάγλυφα καθώς φωτίζονται από τον πρωινό ήλιο
[Φωτογραφικό υλικό]