Πυραμιδόσχημη άγκυρα του 5ου π.Χ. αιώνα
[Εικονογραφικό υλικό]