Τα χιονισμένα Θεοδοσιανά Τείχη της Κ/Πολης κι ένας πύργος που στέκει εκεί 17 αιώνες (Δεκ. του 2015)
[Φωτογραφικό υλικό]