Τσαρσί Χαμάμ: ο χαμηλός πάγκος στην αίθουσα του «χλιαρού»
[Φωτογραφικό υλικό]