Το λιμανάκι του Αγίου Στεφάνου δίπλα στο τσουκαλαριό του Δημητρού Κουβδή
[Φωτογραφικό υλικό]